Gübreleme Programları

Azotun Buğday Büyümesine Etkisi

Azot (N) genellikle bitki besin maddelerinin en yetersizidir. Buğday yetersiz azota karşı çok duyarlıdır ve azot gübrelemesine çok cevap verir. Bitkide N’nin en önemli rolü, her hücrenin canlı materyali veya…