Armut Gübrelemesi

Amut Gübrelemesi

Dikim Çukurunun dibine konulacak —–> 100 g MAGIC LEON 10-10-0+20 SO3
+ 150 g MAGIC LEON 8-21-0+5 SO3
+ 150 g MAGIC LEON 7-7-7+Zn
+ 2 kg LEONARDİT

Fidan bandırma (kök traşı yapılmış fidanlar bu suya batırılarak dikilecek) —–> 500 ml/100lt su BLACK DIAMOND EXTRA ÇİNKO
Çukurun orta kısmına gelecek şekilde konulacak —–> 100 g MAGIC LEON 10-10-0+20 SO3
+ 150 g MAGIC LEON 8-21-0+5 SO3
+ 150 g MAGIC LEON 7-7-7+Zn
+ 2 kg LEONARDİT

Çukuru kapattıktan sonra üstüne serpilerek toprağa karıştırılacak —–> 1 kg LEONARDİT

100 litre suya 250 g ORMİN K PLUS + 250 ml BLACK DIAMOND EXTRA ÇİNKO karıştır ve fidan başına 5 litre su gelecek şekilde ver veya damlamadan dekara 500 g ORMİN K PLUS + 1 lt BLACK DIAMOND EXTRA ÇİNKO karıştır ver.

BUNDAN SONRAKİ YAŞLARDA TAVSİYE EDİLEN LEONARDİT KULLANIM MİKTARI

ŞEKLİNDE HESAPLANACAKTIR. ÖRNEĞİN 10 YAŞINDA BİR AĞAÇ İÇİN TAVSİYE EDİLEN LEONARDİT MİKTARI ŞÖYLE HESAPLANIR:
2,5kg (2500 g) + 10 * 0,25 kg (250 g) = 5 kg (5000 g)

TAVSİYE EDİLEN LEONARDİT KULLANIMI EN ALT SINIRDIR. BU MİKTARIN %50 FAZLASINA KADAR KULLANILABİLİR.
SADECE AĞAÇ YAŞINA GÖRE TABAN GÜBRELEMESİNDE KULLANILACAK OLAN GÜBRE MİKTARLARI DEĞİŞMEKTEDİR. ARMUT
AĞAÇLARINDA ÜSTTEN BESLEME TAVSİYESİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

Tavsiye edilen miktarda LEONARDİT
+ 150 g MAGIC LEON 10-10-0+20 SO3
+ 250 g MAGIC LEON 8-21-0+5 SO3
+ 300 g MAGIC LEON 7-7-7+Zn

Tavsiye edilen miktarda LEONARDİT
+ 250 g MAGIC LEON 10-10-0+20 SO3
+ 300 g MAGIC LEON 8-21-0+5 SO3
+ 400 g MAGIC LEON 7-7-7+Zn