Black Diamond Gold 7-5-10

Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Kökleri kuvvetlendirir. Saçak kök oluşumunu teşvik eder. Yoğun kılcal kök oluşumu sağlar. Yohumda çimlenmeyi hızlandırır. Bitkinin hayatta kalabilme yeteneğini arttırır.

Açıklama

Potasyumun bitkideki görevi;

Fotosentezde görev alır ve bitkide su dengesini sağlar, Şeker ve azot metabolizmasında etkilidir. Kullanılan azotun daha etkili olmasını sağlar. Sentezlenen organik maddelerin, bitkilerin gerekli olan diğer organlarına taşınmasını sağlar. Bitkilerin rüzgar ve benzeri faktörler nedeniyle yatmalarına karşı direncini artırır. Kullanılan fosforun etkisini artırarak bitkilerde kök gelişmesine olumlu katkıda bulunur. Bitkilerin olgunluğa daha kolay erişmelerini sağlar. Bitkilerde su tasarrufu sağlar ve bitkilerin susuzluğa karşı dayanıklılığını artırır. Bitkilerde ürün kalitesini geliştirir.

Bitkilerin tuzlu ve kireçli topraklardan daha az etkilenmesini sağlar. Bitkilerin soğuğa karşı dayanıklılığını artırır. Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır. Ca (kalsiyum) ve Mg (magnezyum) fazlalığı Potasyumun alınmasına engel olur. Yüksek düzeyde uygulanan potasyumun, verim ve kalite üzerinde beklenen etkiyi gösterebilmesi için, bitki bünyesinde yeterli düzeyde azotun bulunması gerekir. Düşük potasyum seviyesi ise, lezzetsiz ve yavan meyve tadına neden olmaktadır.

Garanti Edilen İçerik

Toplam Organik Madde %22
Toplam Humik & Fulvik Asit %7
Toplam Azot %7
Amonyum Azotu %1
Üre Azotu %6
Toplam Fosforpenta Oksit %5
Suda Çözünür Potasyum Oksit %10
Maksimum Klor %0,5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit %2
Suda Çözünür Mangan %0,5
Suda Çözünür Çinko %1
Serbest Amino Asitler %2
Humik & Fulvik Asit %7
pH 8-10

Black Diamond Humik Asit Tescil Belgesi

Organik Tarım Sertifikası

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Yumrulu Ürünlerde

1 dekar (1000 m²) alana 2 – 3 Lt yağmurlama sulama ile üstten uygulanıp daha sonra bol su ile köklere indirilmelidir.

Tahıllar, Baklagiller, Sebze Bahçelerinde

1 dekar ( 1000 m²) alana 2  – 3 Lt

Meyvecilikte Kullanımı

0 – 3 Yaş 2 Lt/Da uygulanmalı ve bol su ile köklere indirilmelidir.  3 yaş üstü 3 Lt/Da uygulanmalı ve bol su ile köklere indirilmelidir.

Ne zaman kullanılır;

. Yumru ürünlerde, tahıllar, baklagilller ve sebze bahçelerinde,; ekim öncesi, toprak uyanmadan meyve gözleri patlamadan 15 – 20 gün önce.

.Meyvecilikte; Şubat – Mart arasında uygulanır (Erken ilkbahar dönemi).