Copper

Black Diamond Copper Bitkilerin bakır  ihtiyacı oldukça düşük düzeydedir. Birçok bitkinin bakır  kapsamı kuru maddede 2 – 20 ppm arasındadır. Bitkilerde bakır noksanlığı pratikte fazla rastlanan Ar durum değildir. Organik madde miktarı çok yüksek olan topraklarda veya pit topraklarda bakır noksanlığı görülebilmektedir. Bunun nedeni organik maddenin bakırı çok kuvvetli bağlamasıdır.

Stokta