Çotanak Power

Fındıkta yüksek randıman ve bol verim için ÇOTANAK POWER

Fındık bahçelerinin taban gübre ihtiyacını karşılamak amacıyla Yüksek kalitede Humik asit içeren, fındık için özel üretilmiş toprak düzenleyicisidir. , fındığın ihtiyaç duyduğu 6 çeşit bitki besin maddesini içerir. Çotanak Power’ın geliştirilmesi aşamasında fındık ağaçlarının topraktan kaldırdığı bitki besin maddeleri ile fındık yetiştiriciliğinin yapıldığı yörelerin toprak ve yaprak analizleri sonuçları baz alınarak formüle edildi. Leonardit doğal şelatlayıcıdır. Granüllerin 1/4’ü direk toprak organik maddesine karışabilen Humus diğer 3/4′ ise yüksek kalitede kalıcı humustan oluşmaktadır. Toprak hazırlığında, Taban Gübresi ve Toprak Düzenleyici olarak kullanılabilinir. Toprak organik maddesini arttırmak, Katyon Değişim Kapasitesini arttırarak kimyasal gübrelemenin etkinliğini arttırmak,  toprak Ph’ını düzenlemek amaçlarıyla; ekim öncesi toprak hazırlığında veya ekim sonrası uygulama yapılır.

Stokta