Leonardit

Leonardit 70 milyon yıl süren bir hümifikasyon süreci sonunda oluşan linyit kömürünün okside olmuş formudur. Yüksek katyon değişim kapasitesine sahiptir. Leonardit kaynaklı humik asitler uzun süre etki gösterirler. Azot gibi besin maddeleri ile rekabete girmezler. Organik tarım da güvenle kullanılmaktadır. Aşağıda incelediğinizde humik asit fulvik asit kaynağı olarak leonarditin en fazla içeriğe sahip olduğu görülmektedir.Doğal maden olarak üretilen humik + fulvik asit + organik madde içeren ve toprak tansiyonunu (PH) dengeliyen bir toprak düzenleyicisidir

Humik Maddelerin Kumlu Topraklarda Faydaları
Kumlu toprakların araklı bir yapısı vardır. Bu tip topraklarda besinler aşağı doğru kolayca ilerler ve üretici için ekonomik kayıplara neden olurlar. Organik maddeler yani humarlar toprağın besin maddesini tutmasını ve bitkinin bunlardan daha rahat faydalanmasını sağlar. Humik maddelerin etrafı negatif yüklüdür ve uygulanan gübrelerde ki besin maddelerin ve aynı zamanda suyun tutulmasını sağlar.

Humik Maddelerin Killi Topraklarda Faydaları
Leonardit Nedir – Killi topraklar sıkı, su geçirmeyen ve ağır bir yapıya sahiptir. Bu tipteki topraklar soğuk ve nemli hava koşullarında suyu tutar, sıcak havalar da ise büzülür ve küçülür. Her iki koşulda da bitki gelişimi için uygun değildir. Toprak kurumaya başladığı zaman su molekülleri kil parçaları arasından uzaklaşır. Suyun bu hareketi kil parçalarının birbirlerine çok yaklaşmasına, hacimlerinin küçülmesine ve yüzeyde çatlamalara neden olur. Yüzeyde görülen çatlamalar organik madde eksikliği olan killi toprakların ortak özelliğidir. Bu tip topraklarda humik madde eklenmesi toprak yapısını iyileştirmektedir. Humik asit kil parçalarının arasına girerek kuru ve ıslak havalarda sıkı bir şekilde birleşmelerini ve yapışmalarını engellemektedir. Büyük humik asit molekülleri kil parçalarını ayrı ayrı tutabilmekte ve bunun sonucunda su ve besin maddeleri kolaylıkla bu alanlara yerleşebilmektedir.

Bitki gelişimine etkisi

Doğal Kaynak Humik ve Fülvik Asit Oranları %
Leonardit 40 – 90
Torf 10 – 30
Saprofel Torf 10- 20
Linyit Katmanları 10 – 30
Hayvan Gübresi  5 – 15
Kompost 2 – 5
Toprak 1 – 5
Arıtma Çamuru 1 – 5
Taş Kömürü 0 -1

 

ÜRÜN ADI VERİM ARTIŞ ORANI
Buğday % 13 – 25
Domates % 20 – 30
Arpa % 15 – 18
Lahana % 25 – 50
Elma % 8 – 20
Mısır % 30
Üzüm % 25 – 30
Patates – Havuç % 25 – 40
Pancar – Turp % 25 – 40
Bütün Narinciyerlerde % 30 – 60
Pamuk % 10 – 30
Salatalık % 34 – 38
Çayır – Çim % 100 Kadar

Bunların dışında çiçek yetiştiren firmalardan alınan bilgilere göre: Üretilen gül ve papatyanın miktarı %30 – 100 arasında artmıştır, köklenme fazlalaşmıştır ve çiçeklerin açma zamanında 10 – 15 gün arası erkencilik sağlanmıştır. Leonardit tarım ürünlerinde sadece verim arttırmakla kalmamaktadır. Ürünün kalitesini de iyileştirmektedir. Leonardit uygulanınca tarım bitkilerinin bünyelerinde daha fazla besleyici – yararlı elementler toplanmaktadır.

C Vitamini Pancar da% 100 e kadar, Turpta % 30 a kadar. Carotone Pancar da% 100 e kadar, Lahanada % 25 e kadar. Riboflovin Bazı sebzelerde % 8 – 14 oranında artmıştır. Niacin Pancar da% 79 a kadar, Turpta % 50 ye kadar, Lahanada % 42 ye kadar artmıştır.

Protein pancar ve lahana yapraklarında % 16 -18 fosfor % 26 -28 oranında artmıştır. Patateste daha fazla nişaşta birikmiştir. Ketende daha kaliteli lifler oluşmuştur. Köklerde daha kaliteli yağlar birikmiştir. Pamukta nükleer asit oranı azalmıştır. Ayçiçek tohumlarında yağ oranı hızla artmıştır. Domatesteki şeker ve  C vitamini % 45 oranında artmıştır.