kirmizi-biber-organiksa

Tarla Biberciliğinde Dikimden Tabana Banda:

Magic Leon Leonardit 100 kg / da

Magic Leon 7-7-7, 100 kg / da

Black Diamond Magnezyum 3 lt/da  veya 5 kg/da Magnezyum Sulfat

Üst Gübreleme 1.Çapada İlk Sulama İle

Organiksa Üre 15 kg/da

Black Diamond Amino 1 lt/da

Black Diamond Extra Çinko 1 lt/da

Üst Gübreleme 2.Çapada İkinci Sulama İle

33 lük Nitrat  10 kg/da

Ormin K Plus 500 gr/da

Black Diamond Amino Calsiyum 2 lt/da

Tarla Biber Damlama Sulamalı Gübreleme Tabana Banda Uygulama

Magic Leon Leonardit 100 kg / da

Magic Leon 7-7-7, 40 kg / da

Yaprak Gübrelemesi

Çiçekleme zamanı iken 100 L suda 500 gram Organiksa Üre ve Black Diamond Combi 250 cc/da veya Ormin Combi 200 gram/da eritilip yayıcı-yapıştırıcılı olarak sabah veya akşamüstü serin ve rüzgarsız bir havada yapraklara püskürtülecek aynı uygulama 10 gün sonra bir kez daha tekrarlanacaktır.

Haziran Damla Sulama İle

Black Diamond Amino Calsiyum 1 lt / da

Black Diamond Iron 1 lt/da veya 250 gram/da Ormin K Demir

Black Diamond Extra Çinko 1 lt/da

Ormin Gold NPK 15 15 15: 10 kg/da 33’lük nitrat 15 kg/da

Temmuzda Damla Sulama İle

Black Diamond Amino Calsiyum 1 lt / da

Ormin K Plus 1 kg/da

33 lük Nitrat 15 kg/da

Black Diamond Potash 1 lt/da

Potasyum Sulfat 5 kg/da

Not: Potasyum Sülfat, Nitratlı Gübreler, Ormin Gold 15 15 15 gibi, 1 kg üstü miktarları ilgili aylardaki damla sulama sayısına bölünerek her bir sulama eşit miktarlarda verilecek. Diğer az miktarlı gübreler ilgili aydaki sulama sayısına bölünmeden bir veya iki seferde verilebilir. Sulama genellikle haftada bir  10 saat süre ile gece serinde yapılır. Gübre tankı vanası sulamanın yarısında açılırsa daha iyi olur. 

Meyvelerde çiçek burnu çürüklüğü görülüyorsa; meyve büyüme başlangıcından itibaren 100 L suda 2 lt Black Diamond Calcium eritilip yayıcı – yapıştırıcılı olarak serin ve rüzgarsız saatlerde pülverizatörle 10 gün ara ile 2-3 kez meyvelere püskürtülecek. Organik üreticilikte kalsiyum nitrat yerine aynı miktarda kalsiyum klorür kullanılır.